Huisregels

Stichting O.J.C. Niks – Doolgaardstraat 34 – 5961 TS Horst – KVK: 69362157

 1. De organisatie heeft te allen tijde het recht om personen te weigeren/ontzeggen
 2. Bezoekers kunnen bij binnenkomst gefouilleerd worden, bij niet meewerken wordt de toegang geweigerd
 3. Het bestuur en de vrijwilligers van OJC Niks hebben te allen tijde toegang tot het gebouw
 4. Gebruik en/of handel van drugs is in en om het gebouw niet toegestaan
 5. Gebruik/bezit/handel van/in slag-, steek-, vuurwapens en/of vuurwerk is om en in het gebouw niet toegestaan
 6. Overmatig alcoholgebruik, geweldadig, seksistisch, ongewenst, agressief en/of racistisch gedrag wordt niet getolereerd
 7. Bezoekers die zich tijdens activiteiten rondom het gebouw van OJC Niks bevinden dienen rekening te houden met de buurt i.v.m. geluidsoverlast
 8. Aan personen jonger dan 18 jaar wordt geen alcohol geschonken. De organisatie is bevoegd om te vragen naar je ID kaart/paspoort
 9. De organisatie houdt zich aan de voorschriften zoals gesteld in de Drank- en Horecawet
 10. Personen onder invloed van drank en/of geestverruimende middelen kan de toegang worden ontzegd
 11. Binnen zijn de landelijke regels met betrekking tot het rookverbod van kracht
 12. Alle consumpties worden per pin betaald
 13. Het meebrengen van eigen drank, glas en/of blikwerk is niet toegestaan. Drank, glas en/of blikwerk worden bij binnenkomst in beslag genomen
 14. Schade toegebracht tijdens activiteiten, of direct in relatie staand tot activiteiten, aan gebouw en/of eigendommen van OJC Niks worden tegen nieuwwaarde door de bezoeker/huurder vergoed
 15. Aanwijzingen van de bestuurders van OJC Niks, of bij aanwezigheid van plaatsvervangende(n), dienen te allen tijden opgevolgd te worden
 16. Bij het niet naleven van de huisregels wordt altijd de politie ingeschakeld dan wel aangifte gedaan
 17. OJC Niks stelt zich niet aansprakelijk voor persoonlijke schade, verlies/diefstal en/of beschadiging van persoonlijke eigendommen ontstaan voor, tijdens of na een activiteit
 18. Bij het kopen van een kaartje of het betreden van ons gebouw stem je er mee in dat er mogelijk beeldmateriaal van je gemaakt kan worden. Dit beeldmateriaal kan mogelijk gebruikt of gedeeld worden op social media